Kopiarka w abonamencie

ABONAMENT

Najdogodniejsza i najtańsza forma finanso-wania prac związanych z obsługą dokumentową, elektronicznym obiegiem dokumentów i ich archiwizacją. Klient otrzymuje urządzenie dostosowane do potrzeb i wymagań. Dobieramy wówczas dogodny i właściwy abonament zawierający odpowiednią dopasowaną ilość kopii / wydruków zapewniający komfort i ciągłość pracy.

Umowy dla Biznesu

BUSINESS PLUS

UMOWA BUSINESS+ - KONTRAKT SERWISOWY - rozliczenie za wykonane kopie/wydruki. W ramach zawartego Kontraktu Serwisowego użytkownik otrzymuje kompleksową obsługę techniczną urządzenia z dostawą wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części i napraw urządzenia. Szybki czas reakcji serwisu, urządzenie zastępcze na czas awarii posiadanego.

Umowy dla edukacji

EDUS

Specjalnie przygotowane umowy dla Szkół i jednostek pedagogicznych. Kilkunastoletnia współpraca z wieloma szkołami, uczelniami i innymi ośrodkami pedagogicznnymi pozwoliły nam dokładnie poznać potrzeby i skonstruować optymalnie dobrany zestaw usług połączonych z najlepszej jakości wielofunkcyjnym urządzeniem, którego potencjał będzie w 100% wykorzystany.

Umowy dla administracji

OFFICE PLUS

Przygotowaliśmy specjalną umowę nabycia wielofunkcyjnego urządzenia połączonego z umową serwisową dla biur i działów administracyjnych firm. Dzięki własciwemu doborowi urządzenia i pełnego wsparcia technicznego Państwa dział administracyjny, kadrowwy, księgowy nie będzię miał jakichkolwiek problemów z obiegiem i przygotowaniem właściwych dokumentów. 

Kopiarka w abonamencie
Kopiarka w abonamencie
EDUS
OFFICE